Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Klart det! Arbeidsbok Nynorsk utgåve
Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Klart det! er skreddarsydd for vaksne som vil lære meir norsk eller ønsker å bestå ein av språktestane på høgare mellomnivå (nivå B2). Klart det! dekker nivå B2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar (2012) og leier fram til Norskprøven B1-B2 eller Test i norsk - høgare nivå (Bergenstesten). Verket passar for opplæring på spor 2 og 3 med normal eller rask progresjon.

  • Tema som motiverer
  • Rikeleg med lytteøvingar
  • Eigen grammatikkdel
  • Diskusjonsoppgåver
  • Visuelt uttrykk som engasjerer
  • Mange autentiske tekstar
  • Gradvis progresjon frå B1 til B2

I arbeidsboka finn ein oppgåver til tekstane i tekstboka, grammatikkoppgåver, skriftlege og munnlege oppgåver og lytteøvingar.

Læreverket består av:
- Tekstbok
- Arbeidsbok inkludert lytteøvingar
- Gratis nettressurs
- Digital utgåve av tekstboka med tekstar som er lest inn og ordlistefunksjon
- Lærarrettleiing
- Eigen nettstad for læraren
- Lydbøker tilgjengelege på nettressursen eller CD (på bestilling)

Forfattere:
ISBN:
9788211022851
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
220
Verk:
Klart det!
Klart det! Arbeidsbok Nynorsk utgåve