Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Leik i norskfaget, e-bok
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
365,-

Leik i norskfaget, e-bok

Der barna er, der er leiken.

Leiken er viktig i seg sjølv, og leiken er viktig for identitetsutvikling, motivasjon, livsglede, trivsel, språklæring og språkutvikling. Det er gode grunnar til å gi leiken meir plass i skulen, og ikkje minst har leiken noko verdifullt å bidra med i norskfaget. 

I denne boka viser erfarne lærarar og lærarutdannarar leikne arbeidsmåtar som fremmer motivasjon og lærelyst i norskfaget i heile grunnskulen. Med konkrete døme frå undervisingspraksis viser forfattarane korleis ein kan la leiken få større plass i skulen, utan å gå på akkord med læringa. Del 1 gir ei teoretisk ramme for leik i undervisinga. I del 2 blir lesaren invitert med inn i ulike klasserom, der ein møter astronautar og kvite mus, bygger steinalderbuplassar og stel ord og bokstavar.

Boka drøfter ei rekke gode arbeidsmåtar som på variert vis koplar leik og kvalitetar ved leiken til norskfaget. Ho viser korleis ulike former for leik kan bidra til at vi når måla som er sette for norskfaget gjennom grunnskuleløpet – både læringsmål og danningsmål. 

Målgruppa for boka er studentar i lærarutdanningane, lærarar, skuleleiarar, lærarutdannarar og andre som er opptekne av leiken og leikens plass i skulen og norskfaget.

Magnhild Selås er professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Agder og professor II ved NLA Høgskolen. 
Tone Helene Skattør er høgskolelektor i norsk ved NLA Høgskolen
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245047370
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
188
Leik i norskfaget, e-bok