Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
349,-

Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse

Denne oppgavesamlingen er et supplement til Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst og inneholder oppgaver med løsningsforslag. Disse er inndelt etter de samme kapitlene som i læreboken. (De fleste oppgavene er med i lærebokens tredje utgave, uten løsningsforslag.) De er en blanding av regneoppgaver, teorispørsmål og refleksjonsoppgaver. 
Refleksjonsoppgavene skal gi anledning til å resonnere rundt den problemstillingen som er tatt opp ut fra egen situasjon eller erfaring. Løsningsforslagene angir hvordan de ulike oppgavene kan eller bør besvares. I prosjektfaget finnes det imidlertid ofte flere svar som kan være tilnærmet like gode, og det er derfor ikke gitt at alle er enig i våre forslag. Vi ønsker lykke til med oppgavene og håper at denne oppgavesamlingen kan bidra til mer effektiv læring og økt forståelse for prosjektfagets praktiske side.

2. utgave inneholder flere nye oppgaver, og oppgavene er kapittelvis tilpasset 3. utgave av Praktisk prosjektledelse.

Asbjørn Rolstadås er professor emeritus ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han har mer enn 40 års erfaring med forskning, utdanning og konsulentoppdrag innenfor prosjektledelse, og har publisert 28 bøker og mer enn 300 vitenskapelige artikler innenfor produksjonsteknikk, produksjonsledelse, produktivitet og prosjektledelse. Rolstadås har vært en sentral ressurs i utviklingen av det norske fagmiljøet innen prosjektledelse, og mottok i 2014 Kongens fortjenstmedalje for sin innsats.

Agnar Johansen er professor i prosjektledelse ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU, og har mer enn 25 års erfaring med forskning, utdanning og konsulentoppdrag innen offentlig og privat sektor. Han har ledet flere store forskningsprosjekter innen styring av usikkerhet og raskere og mer effektiv prosjektgjennomføring. Han har publisert 5 bøker og mer enn 100 arbeider innenfor prosjektledelse, endringsstyring, kostnadsestimering, prosjektoppstart, kvalitetsregimer, usikkerhetsstyring, tidsplanlegging under usikkerhet, prosjektmodeller, lean metodikk, læring og kunnskapsoverføring i prosjekter.

Nils Olsson er professor i prosjektledelse ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han har over 30 års erfaring med forskning, utdanning og konsulentoppdrag innenfor kvalitets-, endrings- og prosjektledelse. Han har publisert flere bøker og mer enn 100 artikler. Olsson har vært linjeleder i det private næringsliv og har ledet flere større forskningsprosjekter og -programmer, blant annet om store statlige investeringer.

Jan Alexander Langlo er førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han har mer enn 20 års erfaring som seniorforsker og forskningsleder ved SINTEF, samt førsteamanuensis ved NTNU. Langlo har lang erfaring som forsker, foredragsholder og faglærer innen prosjektledelse, prestasjonsmåling og produksjonsledelse, og har ledet flere forskningsprosjekter. I sitt arbeid har han jobbet tett med sentrale prosjektvirksomheter i Norge gjennom sitt engasjement i Prosjekt Norge, Norsk senter for prosjektledelse og PS2000.
Forfattere:
ISBN:
9788245046069
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
211
Verk:
praktisk prosjektledelse
Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse