Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
669,-

Praktisk prosjektledelse
Fra idé til gevinst

Praktisk prosjektledelse gir en grunnleggende innføring i styring og ledelse av prosjekter. Den er praktisk innrettet mot metoder og teknikker ut fra de nyeste prinsippene som anvendes i næringsliv og forvaltning. Selv om stoffet er vinklet mot større prosjekter, passer de fleste teknikkene også godt for mindre prosjekter.

Boken omhandler emner som: prosjekt som arbeidsform, mål- og interessentanalyse, prosjektmodeller, organisering, prosjekt- og konseptvalg, prosjektnedbrytning (WBS), tidsplanlegging, kostnadsestimering, usikkerhet og risiko, anskaffelser, kvalitet, prosjektoppfølging, rapportering, tidligvarsling av avvik og prosjektavslutning.

I tredje utgave er det gjort en rekke faglige oppdateringer, og det er tilføyd stoff om bærekraft i prosjekter, IKT-prosjekter, fleksibilitet, suksessfaktorer, optimal prosjekttid og nyere kontraktsformer. Det er laget en egen ordliste med forklaring av de viktigste begrepene.
Det er utgitt en egen oppgavesamling til boken som også kan benyttes for tredje utgave.

Asbjørn Rolstadås er professor emeritus ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han har mer enn 40 års erfaring med forskning, utdanning og konsulentoppdrag innenfor prosjektledelse, og har publisert 28 bøker og mer enn 300 vitenskapelige artikler innenfor produksjonsteknikk, produksjonsledelse, produktivitet og prosjektledelse. Rolstadås har vært en sentral ressurs i utviklingen av det norske fagmiljøet innen prosjektledelse, og mottok i 2014 Kongens fortjenstmedalje for sin innsats.

Agnar Johansen er professor i prosjektledelse ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU, og har mer enn 25 års erfaring med forskning, utdanning og konsulentoppdrag innen offentlig og privat sektor. Han har ledet flere store forskningsprosjekter innen styring av usikkerhet og raskere og mer effektiv prosjektgjennomføring. Han har publisert 5 bøker og mer enn 100 arbeider innenfor prosjektledelse, endringsstyring, kostnadsestimering, prosjektoppstart, kvalitetsregimer, usikkerhetsstyring, tidsplanlegging under usikkerhet, prosjektmodeller, lean metodikk, læring og kunnskapsoverføring i prosjekter.

Nils Olsson er professor i prosjektledelse ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han har over 30 års erfaring med forskning, utdanning og konsulentoppdrag innenfor kvalitets-, endrings- og prosjektledelse. Han har publisert flere bøker og mer enn 100 artikler. Olsson har vært linjeleder i det private næringsliv og har ledet flere større forskningsprosjekter og -programmer, blant annet om store statlige investeringer.

Jan Alexander Langlo er førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han har mer enn 20 års erfaring som seniorforsker og forskningsleder ved SINTEF, samt førsteamanuensis ved NTNU. Langlo har lang erfaring som forsker, foredragsholder og faglærer innen prosjektledelse, prestasjonsmåling og produksjonsledelse, og har ledet flere forskningsprosjekter. I sitt arbeid har han jobbet tett med sentrale prosjektvirksomheter i Norge gjennom sitt engasjement i Prosjekt Norge, Norsk senter for prosjektledelse og PS2000.
Forfattere:
ISBN:
9788245045239
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
589
Verk:
praktisk prosjektledelse
Praktisk prosjektledelse