Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Opplæringslova og forskrifter
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245038538
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
648
Opplæringslova og forskrifter

Opplæringslova og forskrifter
med forarbeider og tolkninger 2021-2022

Boka inneholder opplæringsloven og forskrifter, kommentarer fra forarbeidene til loven, rundskriv samt tolkningsuttalelser fra Utdanningsdirektoratet. Utdypende kommentarer og tolkninger gjør det enklere å forstå og etterleve regelverket. 

Videre er det henvist til flere dommer i elevsaker, uttalelser fra blant annet Justisdepartementets lovavdeling, Sivilombudet, Diskrimineringsnemnda, Personvernnemnda og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Alle kommentarer, tolkninger, dommer og uttalelser er knyttet opp mot den enkelte paragraf de er mest relevant for.

Årets utgave er oppdatert med blant annet nye bestemmelser om tverretatlig samarbeid, innhenting av personopplysninger, nasjonal database for vitnemål og oppdatert regelverk i forbindelse med konsekvenser av utbruddet av Covid-19.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
620,-
inkl. mva