Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
289,-

Utagerende elever
Jussen ved bruk av sanksjoner, makt eller tvang

Denne boka tar opp juridiske forhold ved skolens arbeid med utagerende elever. 
Hvordan ta i bruk sanksjoner, og hvordan skal man håndtere situasjoner hvor man er nødt til å bruke makt eller tvang overfor elever? Sanksjoner som brukes må være fastsatt i ordensreglementet eller i opplæringsloven, slik at elevene,  foresatte og ansatte er kjent med hvilke reaksjoner som kan iverksettes. Ordensreglementet bør utformes på en måte som er tydelig og forståelig for alle brukergruppene.

I tilfeller der sanksjoner er iverksatt etter brudd på ordensreglene, skal skolen behandle saken etter forvaltningslovens bestemmelser om god forvaltningsskikk.
Det er mye usikkerhet rundt bruk av tvang mot elever. Kan det forsvares ut fra en nødvergesituasjon for å hindre skade på medelever og eiendom? Risikerer ansatte å bli straffet i etterkant? 

Hvordan håndtere utagerende elever som truer eller utøver vold mot læreren? Mange lærere er utsatt for krenkelser i det daglige arbeidet, og dette kan i verste fall føre til sykmelding og varige skader hos enkelte. Arbeidsmiljøloven gjelder også i skolen. Hva kan skolen gjøre for å sikre en trygg arbeidsplass for sine ansatte?
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283722772
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
84
Utagerende elever