Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Volum 6B Elevbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 12.04.2023
199,-

Volum 6B Elevbok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 6B– eit nytt læreverk i matematikk for barneskulen etter fagfornyinga 2020. 

Elevane skal utfordrast på sitt eige nivå, og VOLUM har lagt vekt på eit stort og variert oppgåvemangfald. Oppgåvene og aktivitetane legg opp til undring og utforsking, og har som mål å gi elevane kunnskap og kompetanse til å nytte ferdigheitene sine i ulike samanhengar.

Gjennom samarbeid kan elevane argumentere og dele idear. Dei matematiske samtalane er viktige for læring, og elevane får øving i å utvikle eit presist og eintydig matematisk språk. Boka er tematisert og gjennomillustrert av Solveig Lid Ball.
Illustrasjonane oppmuntrar til nyfikne og utforsking, og til fagforståinga til elevane.

Volum 6B er ei elevbok der grunnboka og oppgåveboka er slått saman. Konkret knytte til oppgåvene følgjer elevboka.

Les meir om verket på  www.fagbokforlaget.no

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211039590
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
162
Verk:
Volum
Trinn:
6
Volum 6B Elevbok