Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Å studere argumentasjon

Argumentasjon står sentralt i språkleg samhandling, det vere seg som ein del av den offentlege ytringskulturen i samfunnet, i det daglege livet menneske imellom og innan ulike sektorar, fag og vitskapsområde. Samstundes eksisterer det mange ulike tilnærmingar ein kan bruke for å forstå, analysere og vurdere argumentasjon.

Denne boka gir ei innføring i fleire ulike argumentasjonsmodellar. Lesaren blir introdusert for  både klassisk argumentasjonslære og retorikk, resonnementsbaserte modellar og mange ulike diskursanalytiske tilnærmingar. Framstillinga er illustrert med eksempel, og det er lagt vekt på å få fram kva som særmerker dei ulike retningane.

Kjersti Maria Rongen Breivega er professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Å studere-serien består av lett tilgjengelege innføringsbøker skrivne av engasjerte og dyktige formidlarar. Bøkene gir studentane det første overblikket som er så viktig for å få ein god start på eit studium. Se flere utgitte og planlagte bøker i Å studere-serien her.
Forfattere:
ISBN:
9788245045314
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Verk:
Å studere
Å studere argumentasjon