Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Å studere teologi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
399,-
Forventes utgitt 01.12.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Å studere teologi

Teologer undersøker kristendommen i historie og samtid, og hvordan man tenker om verden og menneskene innenfor den kristne tradisjonen. De leser og fortolker tekster, analyserer teologiske, etiske og sosiale problemstillinger, og låner vitenskapelige metoder fra fagområder som historie, filosofi, litteraturvitenskap og sosiologi.

Å studere teologi er en innføring i historisk teologi, som tar for seg kristendommens forhistorie, tilblivelse og utviklingshistorie, og systematisk teologi, som handler om livsanskuelser, etikk, religions-filosofi og religionssosiologi. Forfatteren tar også for seg teologiens rolle i samtiden, og ser særlig på feminist-teologi, postkolonial teologi, økoteologi og kristendommen i populærkulturen.

Carl Petter Opsahl er førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole.

Se flere utgitte og planlagte bøker i Å studere-serien her.
Forfattere:
ISBN:
9788245037395
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Å studere
Å studere teologi