Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Å studere sosial ulikskap
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
399,-
Forventes utgitt 15.07.2025

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Å studere sosial ulikskap

Sosial ulikskap handlar om korleis verdfulle og verdsette ressursar er fordelte i eit gjeve samfunn. Er den økonomiske rikdomen samla på eit fåtal hender, eller er den spreidd meir jamnt utover? Kor store er avstandane mellom dei rikaste og dei fattigaste? Mellom dei høgast utdanna og dei utan utdanning? Mellom dei med ressursterke sosiale nettverk og dei med få eller ingen slike kontaktar? 

Forskjellar som dette gjer det mogleg å samanlikne individ, grupper og grupperingar. Ulikskap handlar om ulike former for makt og hierarki, og om kva konsekvensar desse kan ha. På grunnlag av nyare data om det norske samfunnet, og med utgangspunkt i norske og internasjonale studiar, vil denne boka gje ei innføring i nokre typiske problemstillingar i analysar av sosial ulikskap og korleis desse kan studerast.

Johs. Hjellbrekke er professor i sosiologi ved UiB.

Se flere utgitte og planlagte bøker i Å studere-serien her.
Forfattere:
ISBN:
9788245037272
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Å studere
Å studere sosial ulikskap