Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

På lager - sendes nå
189,-

Framtida mi 2024
Arbeidsbok i utdanningsval

Framtida mi har øvingar og oppgåver som vil førebu deg på dei vala om utdanning du må gjere på 10. trinn. Du vil lære mykje om deg sjølv, og samtidig vil du få kunnskap om dei mange moglegheitene som finst. Du vil gå på jakt etter interesser, styrkar og eigenskapar ved deg sjølv, og du vil få hjelp til å sjå framover mot den vidare karrieren din. 

Etter at du har arbeidd med utdanningsval og temaet livsmeistring i tre år, vil du ha kome godt i gang med å utvikle karrierekompetansen din.

Innhald:

8. trinn
Livsmeistring og sjølvmedvit
Arbeid og yrke

9. trinn
Livsmeistring og sjølvleiing
Karrieren din no og i framtida

10. trinn
Livsmestring og karrieren din
Vidaregåande opplæring og vegen vidare
Forfattere:
ISBN:
9788245051032
Utgitt:
Utgave:
11
Verk:
Min framtid
Trinn:
8, 9, 10
Framtida mi 2024