Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
169,-

Inn i livet 1 elevbok NYN
Religion, livssyn og etikk for barnetrinnet

Inn i livet er eit læreverk for RLE-faget 1.-7. trinn. RLE-faget er stort og omfattande, men Inn i livet gir faget struktur og oversikt. Ved å gå frå det nære til det fjerne vil elevane møte kunnskapsstoffet med deira eigen kvardag som utgangspunkt. Gjennom tekstar og oppgåver gir vi elevane eit tematisk og samanliknande perspektiv på religionar, livssyn og etikk.

Elevboka er organisert etter ulike tema der alle religionar og livssyn blir presenterte på ein likeverdig måte. Tema i 1. klasse er:

- namn
- familie og vennskap
- religion og livssyn
- i opphavet
- å vere saman

Elevane blir aktiviserte gjennom eit godt utval oppgåver som er tilpassa ulike nivå. Dei ulike oppgåvetypane er markerte med ikon som tydeleg viser elevane kva slags arbeid som er venta av dei. Oppgåvetypane samsvarer med dei grunnleggjande ferdigheitene i læreplanen.

Inn i livet 1 Elevbok er ein eingongsbok,  rikt illustrert og med vakre teikningar og er utarbeidd etter læreplanen frå 2008.

Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252174540
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Inn i livet
Trinn:
1
Inn i livet 1 elevbok NYN