Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
329,-

Inn i livet 5 elevbok NN
Religion, livssyn og etikk for barnetrinnet

Inn i livet er eit læreverk for RLE-faget 1.-7. trinn. RLE-faget er stort og omfattande, men Inn i livet gir faget struktur og oversikt. Ved å gå frå det nære til det fjerne vil elevane møte kunnskapsstoffet med deira eigen kvardag som utgangspunkt. Gjennom tekstar og oppgåver gir vi elevane eit tematisk og samanliknande perspektiv på religionar, livssyn og etikk. Inn i livet er utarbeidd etter læreplanen frå 2008.

Inn i livet 5 Elevbok er organisert etter ulike tema der alle religionar og livssyn blir presenterte på ein likeverdig måte. Tema i 5. klasse er:

filosofi og etikk

tid og tidsrekning

høgtider og merkedagar

heilage tekstar

Elevboken inneheld mange og ulike oppgåver, noko som gir stor grad av variasjon og gjer det enklare å differensiere. Dei ulike oppgåvetypane er markerte med ikon som tydeleg viser elevane kva slags arbeid som er venta av dei. For å hjelpe eleven i lesinga står nøkkelord og ordforklaringar i margen. Det finst også eit fyldig stikkordsregister bak i boka. Oppsummeringsoppgåver til kvart kapittel gjer det enklare for eleven å repetere kunnskapsstoffet.

Inn i livet 5 Elevbok er fleirårsbok.

 

Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252174595
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Inn i livet
Trinn:
5
Inn i livet 5 elevbok NN