Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
205,-

Inn i livet 2 elevbok NYN
Religion, livssyn og etikk for barnetrinnet

Inn i livet er eit læreverk for RLE-faget 1.-7. trinn. RLE-faget er stort og omfattande, men Inn i livet gir faget struktur og oversikt. Ved å gå frå det nære til det fjerne vil elevane møte kunnskapsstoffet med deira eigen kvardag som utgangspunkt. Gjennom tekstar og oppgåver gir vi elevane eit tematisk og samanliknande perspektiv på religionar, livssyn og etikk. Inn i livet er utarbeidd etter læreplanen frå 2008.

I Inn i livet 2 Elevbok møter barna RLE i eit livsnært perspektiv og får innblikk i korleis barn med ulike religionar og livssyn lever i kvardag og høgtid. Bøkene er rikt illustrerte med varierte og engasjerande oppgåver som gir elevane høve til å nytte ulike læringsstilar for å tileigne seg stoffet.

Elevboka er organisert etter ulike tema der alle religionar og livssyn blir presenterte på ein likeverdig måte. Tema i 2. klasse er:

- kjensler
- korleis vi skal vere mot kvarandre
- merkedagar og høgtider
- høgtider i dei ulike religionane

I tråd med det gjennomgåande prinsippet i verket om å gå frå det nære til det fjerne er høgtidsfeiring i familien sentralt i 2. klasse. Dei høgtidene barna kjenner best til, blir omhandla her.

Inn i livet 2 Elevbok er eingongsbok.

Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252175820
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Inn i livet
Trinn:
2
Inn i livet 2 elevbok NYN