Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
111,-
inkl. mva

Klar, ferdig, norsk! Nettressurs (2020)

Det populære læreverket Klar, ferdig, norsk! er kommet i revidert utgave med flere oppgaver og nye illustrasjoner. Den reviderte utgaven består av nettressurs, bildeordbok og to arbeidsbøker, nivå 1 og 2.

Alle komponentene er delt inn i de samme ti temaene, og med Amin og familien hans fra Irak som gjennomgangsfigurer. Dette gir en systematisk ord- og begrepsinnlæring med et helhetlig og godt læringsutbytte for flerspråklige elever.

Klar, ferdig, norsk! er delt inn i temaene:
• Familie • Skole • Årstider • Kropp • Klær • Mat • Bolig • Natur • Fritid og følelser • Transport

Nettressursen har et rikt utvalg av motiverende, interaktive oppgaver i tråd med læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Elevene får trene uttale og leseforståelse, bygge opp begrepsapparatet sitt, og blir kjent med strukturer i det norske språket. Sammen med arbeidsbøkene gir nettressursen elevene de grunnleggende språklige og faglige ferdighetene de trenger for å delta i ordinær opplæring - og i samtaler, diskusjoner og samfunnsliv. 

Nettressursen har også
• nytt design og grensesnitt
• lydstøtte på norsk
• ordlistefunksjonalitet på 26 språk
• integrert skrivetrening med mulighet for tilbakemelding fra lærer
• egen modul for lydtrening

Tilpasset bruk på PC, nettbrett og mobiltelefon.
Forfattere:
ISBN:
9788211028501
Utgitt:
Utgave:
2
Verk:
Klar, ferdig, norsk!
Klar, ferdig, norsk! Nettressurs (2020)