Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
189,-

Arbeid i voldssaker, e-bok
en forløpsbeskrivelse for barnevernet

Å hjelpe voldsutsatte barn og familier er en av barnevernets viktigste oppgaver, men å identifisere og avdekke vold i nære relasjoner, og iverksette tiltak som fører til ønsket positiv endring i barnas og familienes situasjon er krevende.
Dette heftet er skrevet for deg som jobber i barnevernet. Her kan du lese om gangen i arbeidet med familier der det er bekymring for vold i nære relasjoner.

Forfatterne presenterer både forslag til hvordan du kan arbeide systematisk i disse sakene, og konkrete eksempler på måter å begynne vanskelige samtaler.

Aktuelle intervjuguider og kartleggingsskjemaer er lagt bakerst i heftet.
Vi håper at heftet kan bli et godt hjelpemiddel til å navigere i dette komplekse arbeidet.

Forfattere:
ISBN:
9788245041354
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
68
Arbeid i voldssaker, e-bok