Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
249,-

Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Denne læreboka støtter elevens arbeid med kjerneelementet: forebygging av helseskader og ulykker. Forfatterne er opptatt av at eleven gjennom opplæringen oppdager at et godt arbeidsmiljø krever noe av oss alle ‒ at hvordan vi presterer, trives og utvikler oss i arbeidslivet, er avhengig av et godt arbeidsmiljø. Bygg- og anleggsnæringen er en risikoutsatt bransje, og et godt arbeidsmiljø krever årvåkenhet og kunnskaper.

Innholdet i læreboka er organisert i tre deler: I del 1, Arbeidsmiljø, beskrives aktuelle rammevilkår for den norske arbeidslivsmodellen, organisering av bedrifter og arbeidsplasser og roller som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. I del 2, Dokumentasjon, viser vi både lovpålagte krav til dokumentasjon, bedriftenes behov for egen dokumentasjon og hvordan dette arbeidet kan systematiseres. Del 3, HMS-håndbok for elever, inneholder beskrivelser av de temaene som bedriftene vektlegger ved inntak av nye medarbeidere. Alle tema i læreboka avsluttes med repetisjonsspørsmål og praktiske arbeidsoppgaver.

Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk:
  • Praktisk yrkesutøvelse
  • Praktisk yrkesutøvelse – del 2, særløpsfagene 
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Tegningsforståelse og 3D-modellering
  • Nettressurs bygg- og anleggsteknikk
Forfattere:
ISBN:
9788211037992
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
60
Verk:
Bygg- og anleggsteknikk
Trinn:
VG1
Arbeidsmiljø og dokumentasjon