Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
249,-

Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Denne læreboka støttar arbeidet til eleven med kjerneelementet «førebygging av helseskadar og ulykker». Forfattarane er opptekne av at eleven gjennom opplæringa oppdagar at eit godt arbeidsmiljø krev noko av oss alle ‒ at det å prestere, trivast og utvikle seg i arbeidslivet er avhengig av eit godt arbeidsmiljø. Bygg- og anleggsnæringa er ein risikoutsett bransje, og eit godt arbeidsmiljø krev at vi er årvakne og har den rette kunnskapen.

Innhaldet i læreboka er organisert i tre delar: I del 1, «Arbeidsmiljø», skildrar vi aktuelle rammevilkår for den norske arbeidslivsmodellen, organisering av bedrifter og arbeidsplassar og roller som verkar inn på helse, miljø og sikkerheit. I del 2, «Dokumentasjon», viser vi både lovpålagde krav til dokumentasjon, behovet for eigen dokumentasjon i bedriftene og korleis ein kan systematisere dette arbeidet. Del 3, HMS-handbok for elevar, inneheld skildringar av dei temaa som bedriftene legg vekt på ved inntak av nye medarbeidarar. Alle tema i læreboka blir avslutta med repetisjonsspørsmål og praktiske arbeidsoppgåver.

Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk:
  • Praktisk yrkesutøving
  • Praktisk yrkesutøving – del 2, særløpsfaga
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Teikningsforståing og 3D-modellering
  • nettressursen for bygg- og anleggsteknikk
Forfattere:
ISBN:
9788211038005
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
60
Verk:
Bygg- og anleggsteknikk
Trinn:
VG1
Arbeidsmiljø og dokumentasjon