Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
0,-

Bygg- og anleggsteknikk nettressurs lærer
Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Bygg- og anleggsteknikk Vg1 fra Fagbokforlaget kommer nå i tredje utgave og har fått struktur etter ny læreplan: Yrkesutøvelse, Arbeidsmiljø og dokumentasjon og Teknologi og kommunikasjon. Verket har en fleksibel struktur som gjør at lærer kan differensiere både med tanke på nivå og interesse.


Alle de 27 yrkene blir grundig presentert med sentrale arbeidsoppgaver, verktøy, materialer og ikke minst grensesnitt til andre yrker. Alle yrkene blir plassert innenfor sitt tilhørende Vg2-område, og tekstene har god visuell støtte i figurer, bilder og illustrasjoner.


Det er lagt vekt på å introdusere fagbegreper tidlig for å sikre god forståelse og grunnlag for refleksjon. Gjennom arbeid med oppgaver, både i bok og digitalt, blir elevene trent i grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer. Kjerneelementene danner strukturen i verket og behandles tematisk både i fagtekst og oppgaver.

Forfattere:
ISBN:
9788211038159
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Bygg- og anleggsteknikk
Trinn:
VG1
Bygg- og anleggsteknikk nettressurs lærer