Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Spiral

På lager - sendes nå
355,-

Les med Kantarellveien skole
Leseforståelse - sammen og alene

I tekstene om Les med Kantarellveien skole får elevene arbeide med leseforståelse – sammen i klassen og alene – og over tid i et velkjent miljø. Med gjennomgangsfigurene Katja, Logre, Koriander og læreren deres Floda får elevene samtale, lese, reflektere, skrive, krysse og tegne. Tekstene er organisert som kopioriginaler og finnes på begge målformer i samme bok. 

Les med Kantarellveien skole er delt inn i tre ulike serier med til sammen 34 tekster. I tekstene følger elevene klassen og gjennomgangsfigurene gjennom skoleåret, ferier og de ulike årstidene. Tekstene varierer i sjangre, og her finnes både skjønnlitterære tekster og faktatekster. Hvert kapittel har en fast struktur som innledes med en lesetekst. Leseteksten følges deretter opp med ulike oppgaver hvor elevene skal hente ut svar fra teksten og må tenke sammen og alene. 

Les med Kantarellveien skole er utviklet for 2.–4. trinn. Tekstene passer også godt for andre alderstrinn enten i særskilt norskopplæring med elever som har norsk som andrespråk, i tilpasset opplæring for elever som trenger færre eller flere utfordringer, og i arbeidet med tidlig innsats. 

Les med Kantarellveien skole er en del av driv-serien med håndbøker for læreren der materialet kan tas direkte i bruk i undervisningen.

Forfattere:
(Oversetter)
ISBN:
9788245044935
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
286
Verk:
driv
Trinn:
2, 3, 4
Les med Kantarellveien skole