Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 1 Grunnbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
259,-

Matte overalt 1 Grunnbok
Grunnbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.

Matte overalt

- formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen
- motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon
- gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisningGrunnboka skal brukast av lærar og elevar i fellesskap. Boka er eit nyttig hjelpemiddel i klasserommet.
Elevane arbeider vidare med tilpassa lærestoff i Arbeidsbok 1 og på <a href="http://matteoveralt.samlaget.no/">fagnettstaden til Matte overalt</a>. Nedst på sidene i grunnboka finst korte, instruktive informasjonstekstar til dei vaksne, med råd og eksempel.

Innhald:
Kapittel 1 Omgrep
Kapittel 2 Tala (1 5 og 0)
Kapittel 3 Pluss og minus
Kapittel 4 Former og mønster
Kapittel 5 Tala (6 10)
Kapittel 6 Pluss og minus
Kapittel 7 Tabellar og diagram
Kapittel 8 Tala (11 20)
Kapittel 9 Kjøp og sal
Kapittel 10 Måling
Kapittel 11 Kan eg dette?

Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252176216
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
1
Matte overalt 1 Grunnbok