Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 1
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
259,-

Matte overalt 1
Arbeidsbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.Matte overalt - formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen - motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon - gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisningKapitla i arbeidsboka følgjer kapitla i grunnboka. Her kan elevane i større grad arbeide individuelt etter at fagstoffet i grunnboka er gjennomgått. Arbeidsboka inneheld mange oppgåver med stor variasjon i vanskegrad.Innhald: Kapittel 1 OmgrepKapittel 2 Tala (1–5 og 0) Kapittel 3 Pluss og minusKapittel 4 Former og mønsterKapittel 5 Tala (6–10) Kapittel 6 Pluss og minusKapittel 7 Tabellar og diagramKapittel 8 Tala (11–20) Kapittel 9 Kjøp og salKapittel 10 MålingKapittel 11 Kan eg dette?
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252176254
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
1
Matte overalt 1