Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 4a Grunnbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
239,-

Matte overalt 4a Grunnbok
Grunnbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.

Matte overalt

- formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen
- motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon
- gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisning


Grunnboka skal brukast av lærar og elevar i fellesskap. Boka er eit nyttig hjelpemiddel i klasserommet.
Elevane arbeider vidare med tilpassa lærestoff i Arbeidsbok og på fagnettstaden matteoveralt.no. Nedst på sidene i grunnboka finst korte, instruktive informasjonstekstar til dei vaksne, med råd og eksempel.

Innhald:
Kapittel 1 Rekning med tala 0-1000
Kapittel 2 Tal over 1000 og negative tal
Kapittel 3 Gonging
Kapittel 4 Deling
Kapittel 5 Brøk og desimaltal
Kapittel 6 Mønster og symmetri

 

Forfattere:
ISBN:
9788252179156
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
4
Matte overalt 4a Grunnbok