Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
189,-

Migranorsk tester
Innplasseringstester i norsk som andrespråk

Migranorsk testar er adaptive språktestar i norsk som andrespråk. Testane er i bruk ved kartlegging og innplassering, for undervegsvurdering og i forkant av norskprøvane.

Som del av kartlegging er Migranorsk testar i bruk for å plassere deltakaren på rett nivå og i rett gruppe i norskopplæringa. Undervegs i opplæringsløpet er dei i bruk for å måle og tydeleggjere progresjon hos dei enkelte deltakarane. Testane kan òg brukast i forkant av norskprøvane eller andre avsluttande prøvar, og deltakarane møter mange av dei same oppgåvetypane som i norskprøvane. Testane har fleire detaljerte illustrasjonar som er laga spesielt for munnleg og skriftleg produksjon.

Med Migranorsk testar kan du teste heile klassen din eller enkeltdeltakarar i alle ferdigheiter og få ferdigheitsprofilar og detaljerte nivårapportar for kvar deltakar. Migranorsk testar gir eit godt grunnlag for både tilpassa opplæring i samansette klassar og passande plassering av enkeltdeltakarar på spor og nivå.

Migranorsk testar er utvikla av erfarne oppgåveskrivarar og grundig testa ut i målgruppa.

Migranorsk testar kort fortalt:

  • Test lesing, lytting, grammatikk og skriftleg og munnleg produksjon
  • Få ferdigheitsprofilar og detaljerte nivårapportar for kvar deltakar
  • Finst på bokmål og nynorsk

Pris per test: 151.20,- (ekskl. mva). Kontakt oss for ordrevolumrabatt.


For bestilling og mer informasjon om testene, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no


I tillegg til språktestane finst eigne fagtestar i engelsk og matematikk for minoritetsspråklege. Fagtestane er i bruk ved kartlegging og innplassering i vidaregåande skule og i grunnskule for vaksne. Dei passar òg som undervegsvurdering.

Forfattere:
ISBN:
9788211036827
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Migranorsk
Migranorsk tester