Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
189,-

Ordriket 2A Arbeidsbok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1 7
Ordriket er eit norskverk for barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede.

Arbeidsbok 2A
Arbeidsbøkene på 2. trinn legg opp til eit systematisk arbeid med grunnleggjande ferdigheiter. Kvart kapittel er delt inn i fire rike: Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneheld oppgåvene til Lesebok 2A. Oppgåvene er delte inn i kategoriane forstå, hugse og tenkje, alt etter kva nivå i leseforståinga elevane øver.
Taleriket gjennomgår og øver munnlege ferdigheiter.
Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.
Skriveriket øver opp skriveferdigheitene. Her blir det lagt opp til at elevane skal skrive etter eksempeltekstar frå byrjinga av.
Supplerande oppgåver finst på nettressursen og i kopioriginalane i lærarrettleiinga.

Ordriket 2. trinn:
Lesebok 2A og 2B
Arbeidsbok 2A og 2B
Lærarrettleiing 2
Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

Forfattere:
ISBN:
9788211016928
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
112
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
2
Ordriket 2A Arbeidsbok