Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 7A Elevbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
609,-

Ordriket 7A Elevbok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er et norskverk for barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Språk er fantastisk! På 7. trinn er språk utgangspunkt for temaer, tekster og oppgaver. Det vil si at hvert kapittel tar opp et språklig emne som det arbeides med på ulike måter i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneholder et utvalg tekster med ulik vanskegrad. Disse tekstene belyser og illustrerer det språklige emnet. I hvert kapittel introduseres og øves en lesestrategi. Oppgavene er delt inn i kategoriene forstå, huske og tenke, alt etter hvilket nivå i leseforståelsen elevene øver.

Taleriket gjennomgår og øver muntlige ferdigheter.
Språkriket gjennomgår grammatikk, rettskriving og språkstruktur.
Skriveriket øver skriveferdigheter i ulike sjangre. Hvert kapittel presenterer en skrivestrategi som er nyttig i skriveprosessen.

Ordriket 7. trinn:
- Elevbok 7A og 7B
- Lærerveiledning 7
- Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

Forfattere:
ISBN:
9788211017550
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
288
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
7
Ordriket 7A Elevbok