Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
925,-

Puls Ambulansemedisin 1
vg2-vg3 ambulansefag

Puls Ambulansemedisin bind 1 og 2 gir eit solid kunnskapsgrunnlag i anatomi, fysiologi, sjukdommar og skadar hos pasientar i alle aldrar. Svangerskap og fødsel, psykiske lidingar og utfordringar hos den eldre pasienten har fått spesiell merksemd. Elevane får god kjennskap til triagering, undersøkingar, prehospital handtering, overvaking og transport. Dei lærer også om smittevern og om bruk av legemiddel og medisinskteknisk utstyr. 

Denne læreboka er ein del av eit komplett læreverk som dekkjer den nye læreplanen for vg2 og vg3 ambulansefag. Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og til saman fire lærebøker som følgjer programfaga:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevane lettlesne og oversiktlege verk der innlæring av omgrep står sentralt. Bøkene har ordforklaringar i margen, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til djupnelæring. Illustrerte casar med faste karakterar følgjer elevane gjennom verket og gjer fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Forfattere:
ISBN:
9788211046536
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
336
Verk:
Puls ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Ambulansemedisin 1