Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Puls Ambulansemedisin 2
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 19.12.2023
879,-

Puls Ambulansemedisin 2
vg2-vg3 ambulansefag

Denne læreboka gir et solid kunnskapsgrunnlag i sykdommer og skader hos pasienter i alle aldre. Svangerskap og fødsel, psykiske sykdomstilstander og utfordringer hos den eldre pasienten er viet spesiell oppmerksomhet. Elevene får god kjennskap til triagering, undersøkelse, prehospital behandling, overvåking og transport av pasienter. 

Puls Ambulansemedisin 2 er en del av et komplett læreverk som dekker den nye læreplanen for vg2 ambulansefag og vg3 ambulansefaget. Verket består av en tverrfaglig nettressurs og til sammen tre lærebøker som følger programfagene:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene lettleste og oversiktlige verk hvor begrepsinnlæring står sentralt. Bøkene har ordforklaringer i margen, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til dybdelæring. Illustrerte caser med faste karakterer følger elevene gjennom verket og gjør fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Forfattere:
ISBN:
9788211044594
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Verk:
Puls vg2/3 ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Ambulansemedisin 2