Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
945,-

Puls Kommunikasjon og samhandling
vg2-vg3 ambulansefag

Puls Kommunikasjon og samhandling tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og samhandle i ulike pasientforløp og etter yrkesetiske retningslinjer. Elevene lærer viktigheten av tydelig, tillitsvekkende og empatisk dialog med pasienter og aktører i helsetjenesten, og de får strategier for stressmestring og konflikthåndtering. Boka gir også kompetanse i veiledning og bruk av kommunikasjonssystemer og samband. 

Denne læreboka er en del av et komplett læreverk som dekker den nye læreplanen for vg2 og vg3 ambulansefag. Serien består av en tverrfaglig nettressurs og til sammen fire lærebøker som følger programfagene:
Ambulansemedisin 1
Ambulansemedisin 2
Yrkesliv i ambulansefag
Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene lettleste og oversiktlige verk hvor begrepsinnlæring står sentralt. Bøkene har ordforklaringer i margen, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til dybdelæring. Illustrerte caser med faste karakterer følger elevene gjennom verket og gjør fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Forfattere:
ISBN:
9788211045188
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
368
Verk:
Puls ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Kommunikasjon og samhandling