Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomiportalen elev
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
0,-

Økonomiportalen elev
Økonomiske programfag i videregående skole

Økonomiportalen er den tverrfaglige nettressursen til de økonomiske programfagene – entreprenørskap og bedriftsutvikling, markedsføring og ledelse og næringslivsøkonomi.


I Økonomiportalen finnes ressurser både for elever og lærere til de enkelte bøkene i programfagene. Samtidig er det en tverrfaglig ressurs som setter de tre fagene i sammenheng gjennom tverrfaglige temaer og caser. Målet er at elever som har flere av programfagene enklere skal kunne se sammenhengene mellom fagene og få en mer helhetlig forståelse av det å etablere og drive virksomheter.


Økonomiportalen elev er gratis tilgjengelig for elever og lærere


Kontakt digitalt@fagbokforlaget.no for tilgang.

Forfattere:
ISBN:
9788211045386
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Økonomiske programfag
Trinn:
VG2
Økonomiportalen elev