Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Fleksibind

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
919,-

Oppstart
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Fagbokforlagets Økonomiske Programfag består av læremidler for de tre programfagene entreprenørskap og bedriftsutvikling, næringslivsøkonomi og markedsføring og ledelse og den tverrfaglige nettressursen Økonomiportalen.

Den andre utgaven av Oppstart er en helt nyskrevet lærebok for entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 i tråd med intensjonene i fagfornyelsen.

Bak boka ligger en helhetstenkning som tar utgangspunkt i læreplanens formulering om at faget «handler om innsikt i etablering og videreutvikling av virksomheter». Det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» er med gjennom hele boka, og teoriene og modellene som gjennomgås, er de nyeste på feltet og gjenspeiler at handelen i dag for det meste foregår på nett. Mange av modellene er tilgjengelige som verktøy i Økonomiportalen, som er nettressursen til boka.

Del 1 «Oversikt og teorigrunnlag» tar for seg teori som gir forståelse av hva som skjer når man starter en virksomhet. Her er det grunnleggende innføring i temaer som entreprenørskap, bærekraft, markedsføring og økonomi.
I del 2 «Oppstartsprosessen» presenterer boka hele prosessen fra idé til drift og utvikling, steg for steg. En gjennomgående case følger kapitlene med nye oppgaver for hvert steg.

Boka Oppstart sammen med nettressursen Økonomiportalen inneholder et stort utvalg av oppgaver på alle nivåer.

Forfattere:
ISBN:
9788211042637
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
363
Verk:
Økonomiske programfag
Trinn:
VG2
Oppstart