Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Brand 2.0
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
999,-
Forventes utgitt 30.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Brand 2.0
Markedsføring og ledelse 2

Brand 2.0 er en nyskrevet lærebok for videregående skole for programfaget markedsføring og ledelse 2 i studieforberedende utdanningsprogram. Boka er basert på kompetansemålene i læreplan gjeldende fra august 2021.

Læreverket består av læreboka Brand 1.0, Brand 2.0 og en nettressurs som er del av den tverrfaglige Økonomiportalen. Ressursene legger vekt på en praktisk tilnærming til faget og har en omfattende begrepsbase. Boka har et visuelt uttrykk med figurer som støtter teksten gjennom å illustrere teorien, og legger vekt på å illustrere et framtidsperspektiv for markedsføringsfaget. Etter hvert kapittel er det varierte oppgaver og verktøy.

Del 1 tar for seg omgivelsene som påvirker markedsføringsarbeidet, og diskuterer særlig hva bærekraftshensyn og teknologisk utvikling betyr for faget. I denne delen diskuteres også verdibegrepet. 

Del 2 tar for seg markedsanalyse og innsikt og gir elevene både konkrete verktøy og øver dem i å tolke svarene som kommer fram i analysene. 

Del 3 er viet markedsstrategiske vurderinger og har kapittelvise gjennomganger av hvordan de fire konkurransemidlene produkt, pris, påvirkning og plass kan brukes i markedsarbeidet. 

Del 4 dekker kompetansemålet om faglig kreativitet og problemløsning og gjennomgår også praktiske virkemidler for å løse designutfordringer. 

Forfattere:
ISBN:
9788211032195
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
410
Verk:
Økonomiske programfag
Trinn:
VG3
Brand 2.0