Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
0,-

Nettoppgaver til Håndbok i grammatikk og språkbruk. Nettressurs
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Håndbok i grammatikk og språkbruk inneholder oversikter over systemer, forklaringer og eksempler og viser praktisk bruk av det norske språket. Boka kan brukes uavhengig av læreverk og er et godt supplement for kursdeltakere i norsk som andrespråk. Den vil også være et nyttig hjelpemiddel for andrespråkselever i ungdomsskolen og i videregående skole. I tillegg vil boka være en praktisk håndbok for mange lærere.

Til Håndbok i grammatikk og språkbruk er det laget en nettressurs med oppgaver. Her finnes en mengde varierte øvelser knyttet til grammatikk og språkbruk som følger oppbygningen i håndboka. Nettressursen er godt egnet til selvstudium og som differensieringsmateriell.

Forfattere:
ISBN:
9788211013804
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læremidler - Norsk 2
Nettoppgaver til Håndbok i grammatikk og språkbruk. Nettressurs