Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
589,-
inkl. mva

Norsk på jobben (årslisens)
Norsk og samfunnskunskap, nivå B1-B2

Jobber du, eller har du planer om å jobbe i Norge? Har du barn som går i barnehage eller på skolen og som har fritidsaktiviteter?
Har du ansatt noen som trenger å lære mer om hvordan det norske arbeidslivet fungerer?

Norsk på jobben er et læreverk i norsk som andrespråk som forbereder deltakerne til et aktivt liv i Norge, både med tanke på jobb, økonomi og familieliv. Kurset tar opp relevante situasjoner og språklige og kulturelle utfordringer som kan oppstå på jobben, i hverdagen og på fritiden. Det er rettet mot voksne innvandrere som mestrer norsk på et nivå mellom B1 og B2 etter det felles europeiske rammeverket for språk.

Norsk på jobben er et digitalt og interaktivt kurs som består av tekster, lydfiler, bilder, filmer og mange oppgaver. Ved å føre pilen over ordene i teksten vil deltakeren kunne få opp ordforklaringer, høre uttale, samt lese hvilken ordklasse, form eller bøyning som er gjeldende for de ulike ordene. Spesifikke ord og uttrykk relatert til arbeidslivet er i dette læreverket vektlagt, og man vil til hvert enkelt tema finne elektroniske oppgaver med sanntidsrespons som trener opp ordforrådet. Det er en egen grammatikkmappe med mange og varierte oppgaver slik at deltakeren kan bli bedre i norsk grammatikk.

 
Med Norsk på jobben kan du:

- bedre forstå og uttrykke deg i det norske arbeidslivet
- lære profesjonelle uttrykk og ord som brukes i ulike jobbsituasjoner
- lære å skrive korrekt norsk i e-poster, møtereferat og sammendrag osv.
- lære om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker
- forstå de kulturelle kodene på arbeidsplassen, i barnehagen og på skolen 
- lære grammatikk og forberede deg til livet i Norge samtidig


 

Forfattere:
ISBN:
9788211024657
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læremidler - Norsk 2
Norsk på jobben (årslisens)