Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
709,-

Norsk no! Lærarressurs NYN
Nivå A1-A2, Spor 2 og 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Norsk no! er eit komplett nybegynnarverk i norsk for vaksne innvandrarar og dekker nivå A1 og A2. Norsk no! har rik bildestøtte og legg opp til mykje munnleg aktivitet.    
    
- Autentiske foto og rik bildestøtte    
- Dialogar og munnleg aktivitet    
- Roleg progresjon og mange oppgåver    
- Lesetekstar og støtta skrivetrening    
- Mange lytteøvingar    
- Verkelegheitsnær og engasjerande    
- Oppdatert tematikk og i tråd med læreplan    
    

Norsk no! omfattar mange og varierte oppgåver og eit rikt differensieringsmateriell som passar til opplæring i samansette klassar. I tillegg til mange munnlege øvingar får deltakarane støtte og trening i skriftleg produksjon. Tekstane famnar alt frå dialogar og nyttesjangrar til samanhengande tekster og dikt eller songar.    

Lærarressursen består av heile lærarrettliinga, lydfilar til lytteøvingane og lydboka, digital utgåve av både tekstboka og begge arbeidsbøkene. I tillegg finn du fleire ekstraoppgåver, fasit, bildekarusell, undervisningsopplegg, prøver, hjelpeark og mykje meir nyttig stoff for læraren.

Lærarressrusen seljast som årslisens per lærar. For bestilling av ressursen, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no

 

Forfattere:
ISBN:
9788211024619
Utgitt:
Utgave:
2
Verk:
Nynorske læreverk
Norsk no! Lærarressurs NYN