Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
269,-
inkl. mva

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Lærarrettleiing, d-bok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag
gir deltakarane basiskunnskapar i dei to faga og dekkjer kompetansemåla etter 2. og 4. trinn i læreplanane. Boka er tydeleg delt i to og er enkel å orientere seg i.

Døme på emne i samfunnsfag: geografi i Noreg og verda, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer, kulturkonfliktar, styresett i Noreg.
Døme på emne i naturfag: mangfald i naturen, kropp og helse, verdsrommet, vatn, vêr, naturkrefter.

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag, d-bok for læraren er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

I den berika utgåva finn du:

- Lyd
- Filmkarusell
- Interaktive oppgåver, 12 språk

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag, d-bok har også følgjande funksjonalitet:

- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Grip digitale ressursar
På nettstaden til verket finn du Grip 1 Samfunnsfag og Naturfag som digital bok, der deltakaren vil finne støtte i lyd og omsetjingar til morsmålet. Læraren finn supplerande oppgåvemateriell til nedlasting og tips til undervisninga.


Forfattere:
ISBN:
9788211019905
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
169
Verk:
GRIP
Trinn:
1, 2, 3, 4
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Lærarrettleiing, d-bok