Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk no! Lytteøvingar (digital)
Språk
Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
409,-
inkl. mva

Norsk no! Lytteøvingar (digital)
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Lytteøvingar i sal gjennom nettressursen, finst også som CD+bok.

LYTTEØVINGAR A1 A2 inneheld øvingar på nivåa A1 og A2 i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Øvingane tar for seg tema i læreplanen og kommunikasjonssituasjonar deltakarane har behov for i kvardagen. Dei gir både god øving mot norskprøvene og motiverande førebuingar til situasjonar deltakarane kan ha nytte av i livet i Noreg.

LYTTEØVINGAR A1 A2 består av to delar. I del 1 finn du oppgåver du kan kopiere opp til deltakarane. I del 2 finn du tekstar og fasit til oppgåvene. Dei kan også kopierast fritt. Innspelt lyd på øvingane finst i vedlagte CD-ar.

LYTTEØVINGAR A1 A2 kan brukast saman med læreverket NORSK NO! eller andre læreverk i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. For meir informasjon om NORSK NO!, eit heilskapleg nybegynnarverk på nynorsk, sjå www.fagbokforlaget.no.

Forfattere:
ISBN:
9788211028280
Utgitt:
Utgave:
2
Verk:
Nynorske læreverk
Norsk no! Lytteøvingar (digital)