Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 4B Lesebok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211038234
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Ordriket
Trinn:
4
Ordriket 4B Lesebok, d-bok

Ordriket 4B Lesebok, d-bok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er et prisvinnende norskverk for hele barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Lesebok 4B
I denne boka følger vi Sam og Ina på en spennende reise i tid og rom. Underveis støter de på historiske mennesker og havner i situasjoner som danner utgangspunkt for samtale og undring gjennom et tverrfaglig og variert tekstutvalg. 
Hvert kapittel innledes med en introduksjon av tema og en lesestrategi som skal trene elevene i kritisk og analytisk lesing. Med hvert tema følger et mangfold av tekster i ulike sjangre og med ulik vanskegrad hentet fra den nyeste barnelitteraturen og kjente klassikere.

Leseboka finnes i trykt og digital utgave. 
Oppgaver til tekstene finnes i Arbeidsbok 4B.
Les mer på fagbokforlaget.no
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
135,-

Bøker i samme serie