Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Teikningsforståing og 3D-modellering, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
149,-

Teikningsforståing og 3D-modellering, d-bok
Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Målet med denne læreboka er at du skal kunne forstå tradisjonelle arbeidsteikningar og kunne bruke 3D-modellar i det daglege arbeidet på ein bygg- og anleggsplass. Boka støttar arbeidet med kompetansemåla innanfor teikningslesing, dokumentasjon og 3D-modellering.

Rettesnora vår har vore at elevane framleis må lære å lese og jobbe etter tradisjonelle arbeidsteikningar, men samtidig få ei innføring i dei mest avanserte digitale verktøya som blir brukte i dag. I nettressursen gjev vi tilgang til ein ekte bygningsinformasjonsmodell.

Innhaldet i læreboka er organisert i to delar:

  • Del 1 Teikning og arbeidsskildringar
  • Del 2 3D-modellering i arbeidsoppdrag

Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk:

  • Praktisk yrkesutøving
  • Praktisk yrkesutøving – særløpsfaga
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Teikningsforståing og 3D-modellering
  • nettressurs for bygg- og anleggsteknikk

Forfattere:
ISBN:
9788211038081
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
92
Verk:
Bygg- og anleggsteknikk
Trinn:
VG1
Teikningsforståing og 3D-modellering, d-bok