Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 2A Lærerveiledning, d-bok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
55,-

Volum 2A Lærerveiledning, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 2A – et nytt læreverk i matematikk for barneskolen etter fagfornyelsen 2020.

Lærerveiledningen er lærerens verktøykasse for å oppfylle VOLUMs grunnideer  om å gi elevene læringsglede og mestring i matematikkfaget. Undring  og tid  til å diskutere matematikk i fellesskap står sentralt.

Boka gir faglig og didaktisk støtte til undervisningen gjennom forslag til  struktur, gjennomføring av timen og veiledning til oppgaver og aktiviteter.

Lærerens rolle som veileder er  uvurderlig for elever på alle nivåer, og lærerveiledningen utfyller  elevboka underveis i dette viktige arbeidet.

I et trygt og raust lærings-fellesskap kan elevene argumentere og dele ideer – og på den måten bidra til å utvikle et felles, presist og hensiktsmessig matematisk språk.

Les mer om verket på www.fagbokforlaget.no
Forfattere:
ISBN:
9788211041067
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
116
Verk:
Volum
Trinn:
2
Volum 2A Lærerveiledning, d-bok