Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 6A Elevbok, d-bok
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211039903
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
180
Verk:
Volum
Trinn:
6
Volum 6A Elevbok, d-bok

Volum 6A Elevbok, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 6A - eit nytt læreverk i matematikk for barneskulen etter fagfornyinga 2020.

Elevane skal utfordrast på sitt eige nivå, og VOLUM har lagt vekt på eit stort og variert oppgåvemangfald. Oppgåvene og aktivitetane legg opp til undring og utforsking, og har som mål å gi elevane kunnskap og kompetanse til å nytte ferdigheitene sine i ulike samanhengar.

Gjennom samarbeid kan elevane argumentere og dele idear. Dei matematiske samtalane er viktige for læring, og elevane får øving i å utvikle eit presist og eintydig matematisk språk.

Boka er tematisert og gjennomillustrert av Solveig Lid Ball. Illustrasjonane oppmuntrar til nyfi kne og utforsking, og til fagforståinga til elevane.

Volum 6A er ei elevbok der grunnboka og oppgåveboka er slått saman. Konkret knytte til oppgåvene følgjer elevboka.

Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
73,-

Bøker i samme serie