Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
319,-

Å tenke om metode
Menneskevitenskapelig forskning for fremtidige lærere

For mange er det å forske noe fremmed. I og med at menneskevitenskapen forsøker å fortolke og forstå det menneskelige, kan vi imidlertid en hel del om å være forskere i kraft av å være mennesker. 

Denne boken diskuterer overordnede vitenskapsteoretiske perspektiver, og kobler disse til metoder og mulige prosjekter innenfor ulike fag i lærerutdanningen. Den vektlegger skjønn, selvstendighet, forestillingsevne, tradisjonsforståelse, klokskap og annen menneskelig innsikt som studentforskere trenger i utviklingen av sin tenkning om metode. Boken har også et eget kapittel om det å skrive.

Ola Harstad er førsteamanuensis i norsk og nestleder for forskning ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Forfattere:
ISBN:
9788245022865
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Metode
Å tenke om metode