Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Akademisk skriving
Forfattere:
ISBN:
9788245037227
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
88
Verk:
Metode
Gå til ressurs
Akademisk skriving

Akademisk skriving
For bachelor- og masterstudenter

I dag forventes det at studentene er i stand til å skrive både små og store oppgaver. De skal ikke bare lære teori – de skal også bruke kunnskapene sine til å analysere praktiske problemer. Formålet med denne boken er å støtte studentene i denne prosessen. Den tar opp to forhold. For det første viser den hvordan studentene skal utvikle gode akademiske tekster. 

Det krever god formuleringsevne, høy presisjon, logisk oppbygning og klar struktur. For det andre inneholder boken en inngående drøfting av de ulike delene i en akademisk oppgave. Det gjelder valg av problemstilling, presentasjon av teoretisk utgangspunkt, drøfting av metodiske valg og analyse av forskningsspørsmål. Boken gir gode råd, samtidig som den formidler hvilke krav som stilles når oppgavene skal bedømmes.


Tor Busch er siviløkonom/HAE og dr.ocon. fra Norges Handelshøyskole. Han er professor emeritus ved NTNU Handelshøyskolen og har utgitt en rekke fagbøker innenfor organisasjon og ledelse i offentlig sektor. Hans forskning de seneste årene har vært knyttet til verdier, organisasjonsidentitet og identifisering i offentlige profesjoner.

«Selv om studentene lærer seg vitenskapelige metoder, vet de lite om hva som kreves av en akademisk tekst. Boken er spesielt rettet mot skriving av bachelor- og masteroppgaver, men er også relevant for skriving av mindre oppgaver. Selv om oppgavene er korte, oppleves de som krevende. Det tar tid å finne koden for å utvikle et godt akademisk språk. I så måte er det ikke så stor forskjell på små og store oppgaver.»
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
219,-

Bøker i samme serie