Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
419,-

Innføring i lineær regresjonsanalyse
Med vekt på helsefag

Denne boken gir en innføring i lineær regresjonsanalyse for studenter som ikke nødvendigvis har mye bakgrunn i statistikk. Boken har en praktisk tilnærming med mange eksempler og anvendelser. Det er i boken lagt vekt på å gi grundige vurderinger av viktige statistiske begreper og prinsipper, som forståelsen av hypotesetesting og begrepet konfidensintervall samt hva en lineær sammenheng er. Det legges ogsåvekt på hvordan en problemstilling i en helsefaglig undersøkelse kan omformes til en lineær regresjonsmodell, og hvordan man tolker og presenterer resultater fra regresjonsanalysen. Dette er løpende supplert med grafer og figurer for å lette forståelsen.

Målgruppe er bachelor- og masterstudenter som følger kurs i praktisk regresjonsanalyse. Boken egner seg for et kurs i praktisk regresjonsanalyse for helsefag, men kan også benyttes i kurs i regresjonsanalyse generelt og med et litt mer avansert teoretisk innhold.

I tillegg til helsefag vil boken være egnet for praktiske statistikere, økonomer, statsvitere, psykologer og sosiologer. Generelt kan boken brukes av forskere som bruker kvantitative metoder i sine prosjekter. Et appendiks med mer kompliserte utledninger samt et arbeidshefte med oppgaver og løsninger vil være tilgjengelig online.

Forfattere:
ISBN:
9788245041606
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
199
Verk:
Metode
Innføring i lineær regresjonsanalyse