Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Innføring i diskursanalyse
Mening, makt, materialitet

Gjennom språk og handlinger har vi selv skapt – og skaper – de sosiale virkelighetene vi lever i. Diskursanalyse kan være en velegnet og spennende metode å bruke dersom man ønsker å undersøke og forstå hvordan dette skjer: på hvilke måter utsagn og praksiser konstituerer virkelighet og gir et bilde av sosiale relasjoner på ulike nivå.

Denne boken diskuterer hvor diskursanalysen kommer fra, hva den kan brukes til, og hvordan den brukes. Neumann skriver lettfattelig, men viker ikke tilbake for å bruke tekniske definisjoner når det trengs. Hovedvekten ligger på identitets- og maktanalyse. Fremstillingen er rik på eksempler hentet både fra forfatterens og andres forskning på sosiale prosesser, internasjonal politikk og populærkultur. Boken retter seg særlig mot studenter og forskere i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Innføring i diskursanalyse er en revidert utgave av den populære læreboken Mening, makt, materialitet fra 2002. Den er gjennomgående oppdatert, og har mange nye eksempler, begrepsforklaringer og ny tekst om bl.a. multimodalitet, diskursanalysens inspirasjonskilder samt om forskjeller mellom ulike typer diskursanalyse.

Iver B. Neumann, D. Phil. (Politics, Oxford 1992), Dr. Philos. (Sosialantropologi, Oslo, 2009) er Direktør ved Fridtjof Nansens Institutt og Professor II ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.

Forfattere:
ISBN:
9788245036855
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
222
Verk:
Metode
Innføring i diskursanalyse