Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Allmenn juridisk litteratur
- 80 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Rettsstat og menneskerettigheter 2
Statens plikt til effektiv og betryggende straffeforfølgning
Bokmål Innbundet
Norsk spesiell strafferett
Bokmål Innbundet
Rett frem
Bokmål Heftet
Med høyeste befaling
Om internasjonale militæroperasjoner og Grunnloven § 26
Bokmål Heftet
Svalbardtraktaten 100 år
et jubileumsskrift
Bokmål Innbundet
Comparing Legal Cultures
Engelsk Innbundet
Forbrytelser i utvalg
Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytel
Bokmål Innbundet
Retten til individuell plan
samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy
Bokmål Heftet
Personvernforordningen
En lærebok
Bokmål Heftet
Da mennesker regjerte kloden
Etikk, dinosaurer og juss for en verden i krise
Bokmål Heftet
Uten sammenligning
Festskrift til Eivind Smith 70 år
Flerspråklig Innbundet
Juristetikk
Rollemoral, integritet og kognitiv dissonans
Bokmål Heftet
Dette brenner jeg for!
Festskrift til Hege Brækhus 70 år
Flerspråklig Innbundet
Når myndighetene griper inn
en studie av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis
Bokmål Heftet
Juss i veitrafikk og trafikkopplæring
Med innføring i juridisk metode, forvaltningsrett, strafferett og bilansvaret
Bokmål Innbundet
Rett i vest
Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen
Flerspråklig Innbundet
Mellom jus og politikk
Grunnloven § 112
Flerspråklig Innbundet
Det digitale er et hurtigtog!
Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi
Bokmål Heftet
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Dyrevelferdsrett
Bokmål Heftet
Til forsvar av landet
Rettslige rammer og gråsoner i fred, krise og krig
Flerspråklig Innbundet
Rettigheter i fast eiendom
- en innføring i tingsrett
Bokmål Innbundet
Valdtektsstraffebodet
Gjeldande rett og spørsmålet om reform
Nynorsk Innbundet
Nærhet og frihet
Utvalgte emner om likestilling i familien
Bokmål Innbundet
Terrorisme i norsk strafferett
Nynorsk Innbundet
Rettsstat og menneskerettigheter
Bokmål Innbundet
Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
Bokmål Innbundet
Digitalisering av offentlig forvaltning
Fra lovtekst til programkode
Bokmål Heftet
Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
Bokmål Heftet
EØS-rett, e-bok
Bokmål E-bok