Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Allmenn juridisk litteratur
- 93 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Menneskerettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Frihet, forbrytelse og straff
En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Bokmål Innbundet
Kommer
Hemmelig kode
Juridisk metode
Bokmål Innbundet
Nyhet
Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv
Lærebok i dynamisk formuerett
Bokmål Heftet
Nyhet
Norges Lover 1687-2022
Bokmål Innbundet
Nyhet
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Husleieavtaler
Bokmål Heftet
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Offentleglova
Med kommentarer
Bokmål Innbundet
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Lov om alternativ behandling
- med kommentarer
Bokmål Innbundet
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Rettsstat og menneskerettigheter 1
En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter
Bokmål Innbundet
EØS-rett
Bokmål Innbundet
Konfliktkoden
Forstå hva som foregår i konflikt
Bokmål Heftet
Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt
Bokmål Innbundet
Rettsstat og menneskerettigheter 2
Statens plikt til effektiv og betryggende straffeforfølgning
Bokmål Innbundet
Norsk spesiell strafferett
Bokmål Innbundet
Rett frem
Bokmål Heftet
Med høyeste befaling
Om internasjonale militæroperasjoner og Grunnloven § 26
Bokmål Heftet
Svalbardtraktaten 100 år
et jubileumsskrift
Bokmål Innbundet
Comparing Legal Cultures
Engelsk Innbundet
Forbrytelser i utvalg
Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytel
Bokmål Innbundet
Retten til individuell plan
samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy
Bokmål Heftet
Personvernforordningen
En lærebok
Bokmål Heftet
Da mennesker regjerte kloden
Etikk, dinosaurer og juss for en verden i krise
Bokmål Heftet