Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Allmenn juridisk litteratur
- 85 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Rettigheter i fast eiendom
En innføring i tingsrett
Bokmål Innbundet
Retten til individuell plan
Samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy
Bokmål Heftet
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Frihet, forbrytelse og straff
En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Bokmål E-bok
Frihet, forbrytelse og straff
En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Bokmål Innbundet
Hemmelig kode
Juridisk metode
Bokmål Innbundet
Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv
Lærebok i dynamisk formuerett
Bokmål Innbundet
Norges Lover 1687-2022
Bokmål Innbundet
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Husleieavtaler
Bokmål Heftet
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Offentleglova
Med kommentarer
Bokmål Innbundet
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Lov om alternativ behandling
- med kommentarer
Bokmål Innbundet
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Rettsstat og menneskerettigheter 1
En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter
Bokmål Innbundet
EØS-rett
Bokmål Innbundet
Konfliktkoden
Forstå hva som foregår i konflikt
Bokmål Heftet
Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt
Bokmål Innbundet
Rettsstat og menneskerettigheter 2
Statens plikt til effektiv og betryggende straffeforfølgning
Bokmål Innbundet
Norsk spesiell strafferett
Bokmål Innbundet
Rett frem
Bokmål Heftet
Med høyeste befaling
Om internasjonale militæroperasjoner og Grunnloven § 26
Bokmål Heftet
Svalbardtraktaten 100 år
et jubileumsskrift
Bokmål Innbundet
Comparing Legal Cultures
Engelsk Innbundet
Forbrytelser i utvalg
Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytel
Bokmål Innbundet
Personvernforordningen
En lærebok
Bokmål Heftet