Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Lover og regelverk
- 25 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Ny opplæringslov 2024
Med forarbeider og lovspeil
Bokmål Heftet
Barnevernet og skolen
Ny barnevernslov 2023
Bokmål Heftet
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, e-bok
Grunnskolen
Bokmål E-bok
Skolejuss
Rettslige krav ved tilsyn og klage
Bokmål Heftet
Barnets beste i skolen
Elevenes rettigheter og skolens juridiske plikter
Bokmål Heftet
Vedtak om spesialundervisning
Rektors plikter og elevenes rettigheter
Bokmål Heftet
Opplæringslova og forskrifter
med forarbeider og tolkninger 2021-2022
Bokmål Heftet
Elevenes skolemiljø 2021
Opplæringsloven kapittel 9 A
Bokmål Heftet
Helhetlig vurderingspraksis i skolen
Bokmål Heftet
Utagerende elever
Jussen ved bruk av sanksjoner, makt eller tvang
Bokmål Heftet
Opplæringslova og forskrifter 2021
Utdrag for videregående opplæring i bedrift
Bokmål Heftet
Yrkesfaglig fordypning
Bokmål Heftet
Valgfag på ungdomstrinnet
Bokmål Heftet
Regler for bilder, film og lydopptak i skolen
Bokmål Heftet
Smittevern i skole og barnehage
Om smittevernloven
Bokmål Heftet
Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Bokmål Heftet
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020
Grunnskolen
Bokmål Heftet
Jussen i skolemiljøsaker
Bokmål Heftet
Opplæringsloven § 9 A-5
Bokmål Heftet
Personvern, taushetsplikt og meldeplikt
Regelverk for skolen
Bokmål Heftet
Håndbok for lærere
Grunnskolen
Bokmål Heftet
Aktivitetsplikten i praksis
Bokmål Heftet
Enkeltvedtak
Saksbehandlingsregler for elevsaker i skolen. Maler og sjekklister
Bokmål Heftet
Likestilling og diskriminering
Bokmål Heftet
Barnekonvensjonen
Bokmål Heftet