Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Profesjon
- 837 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
101 skrivegrep
- en teoretisk og praktisk skrivedidaktikk
Flerspråklig Heftet
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
Innvandreres morsmål II
En ressursbok for lærere
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Kommer
Prosjekt på gang!
Kunstpedagogisk prosjektarbeid i barnehagen
Bokmål Heftet
Kommer
Digitaliseringsledelse
Bokmål Heftet
Kommer
Digitaliseringsledelse, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Politiloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 123 fra 1. september 2022
Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet
Bokmål Heftet
Kommer
God kommunikasjon med ASK-brukere
Bokmål Heftet
Kommer
Barnelova; med forskrifter; sist endret ved lov 11.06.2021 nr.60 fra 15.08.2022
Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre
Bokmål Heftet
Kommer
Yrkestransportlova; med forskrifter; sist endret ved lov 22. juni 2022 nr. 84
Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy
Bokmål Heftet
Kommer
Verdipapirhandelloven;med forskrifter;sist endret ved lov 22.06.2022 nr.80
Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
Bokmål Heftet
Kommer
Allmennaksjeloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 122 fra 1. juli 2022
Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
Bokmål Heftet
Nyhet
Barn som pårørende
Hvordan snakke med barna til dem som er psykisk syk eller rusmiddelavhengig?
Bokmål Heftet
Nyhet
Arbeidsmiljøloven, ferieloven; samlesærtrykk, sist endret ved lov 8. april 2022
Arbeidsmiljøloven, 17. juni 2005 nr. 62, ferieloven, 29. april 1988 nr. 21
Bokmål Heftet
Nyhet
Barn i barnehagen med stort læringspotensial
Tilrettelegging for evnerike barn
Bokmål Heftet
Nyhet
Håndtering av skolefravær
Bokmål Heftet
Nyhet
Samarbeidslæring i skolen
Metoder og øvelser
Bokmål Heftet
Nyhet
Ny barnevernslov - planlagt iverksatt fra 01.01.2023
Med merknader til nye bestemmelser
Bokmål Heftet
Nyhet
Barnehageloven; med forskrifter; sist endret ved lov 11. juni 2021 nr. 78 fra 1.
Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager
Bokmål Heftet
Nyhet
Forvaltningsloven;med forskrift;sist endret ved lov 17.6.2022 nr.63 fra 1.7.2022
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Bokmål Heftet
Nyhet
Folketrygdloven; sist endret ved lov 18. mars 2022 nr. 11 fra 2. august 2022
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Bokmål Heftet
Nyhet
Om det å lafte Band 4
Frå fortid til framtid
Nynorsk Innbundet
Nyhet
Litteraturkanon i norskfaget - historiske liner, aktuelle utfordringar
Nynorsk Heftet
Nyhet
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Nyhet
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 59 fra 1. juli 2022
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker
Bokmål Heftet
Nyhet
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 01.07.2022
Bokmål Spiral
Nyhet
Domstolloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 58 fra 1. juli 2022
Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene
Bokmål Spiral
Nyhet
Påtaleinstruksen; sist endret ved forskrift 22. juni 2022 nr. 1112 fra 1.07.2022
Forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten
Bokmål Spiral