Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Profesjon
- 795 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Tvangsfullbyrdelsesloven med forskrifter, sist endret ved lov 30.april 2021 nr.
Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse
Bokmål Spiral
Kommer
Regnskapsloven; sist endret ved lov 30. april 2021 nr. 26 fra 1. juli 2021
Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.
Bokmål Heftet
Kommer
Domstolloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 127 fra 1. juli 2021
Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene
Bokmål Spiral
Kommer
Avtaleloven; sist endret ved lov 15. juni 2018 nr. 32 fra 1. juli 2018
Lov 31. mai 1918 nr.4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige vilje
Bokmål Heftet
Kommer
Arbeidsmiljøloven, Ferieloven med endringer fra 1. juli 2021
Arbeidsmiljøloven, 17. juni 2005 nr. 62, ferieloven, 29. april 1988 nr. 21
Bokmål Spiral
Kommer
Storyline
Engasjerende tverrfaglig læring
Bokmål Heftet
Nyhet
Opplæringslova og forskrifter
med forarbeider og tolkninger 2021-2022
Bokmål Heftet
Nyhet
Forbrukersosiologi
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål Heftet
Nyhet
Kroppsøving, læreren og eleven
Pedagogiske emner og forskningsinnsikter
Bokmål Heftet
Nyhet
Forbrukersosiologi, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Ferdighetsutvikling for keepere, d-bok
NFFs keepertrenerkurs 2
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Reell elevmedvirkning
Bokmål Heftet
Nyhet
Det gode arbeidsmiljø, nettressurs
Krav og utfordringer
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
HMS-boka 2. utgave, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Aksjeloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 137
Lov 13 juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
Bokmål Spiral
Nyhet
Folketrygdloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 127 fra 1. juli 2021
Lov 28 februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Bokmål Heftet
Nyhet
Politiloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 127 fra 1. juli 2021
Lov 4 august 1995 nr. 53 om politiet
Bokmål Heftet
Nyhet
Skatteloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 105
Lov 26 mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
Bokmål Spiral
Nyhet
Skattebetalingsloven; med forskrift; sist endret ved lov 30.04.2021 nr. 26
Lov 17 juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav
Bokmål Heftet
Nyhet
Merverdiavgiftsloven; med forskrift; sist endret ved lov 18.06.2021 nr. 108
Lov 19 juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift
Bokmål Heftet
Nyhet
Vergemålsloven; med forskrift; sist endret ved lov 11.07.2021 nr.68 fra 1.7.2021
Lov 26 mars 2010 nr. 9 om vergemål
Bokmål Heftet
Nyhet
Straffeloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 128 fra 1. juli 2021
Lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff
Bokmål Heftet
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 128 fra 1. juli 2021
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker
Bokmål Spiral
Nyhet
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 1.07.2021
Bokmål Heftet
Nyhet
Forvaltningsloven, Offentleglova med endringer fra 1. juli 2021
Bokmål Heftet
Nyhet
Bustadbyggjelagslova, Burettslagslova; med endringer fra 1. april 2021
Bokmål Heftet
Nyhet
Realkompetanse
Vurdering og anerkjennelse
Bokmål Heftet
Nyhet
Klasseledelse på internett
Håndbok i digital undervisning
Bokmål Heftet
Nyhet
Rammeplan for SFO
Hvordan kan vi realisere planen sammen?
Bokmål Heftet
Nyhet
Det gode arbeidsmiljø
Krav og utfordringer
Bokmål Innbundet