Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Helse- og sosialfag og medisin
- 453 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Rett på sak
Rett på sak
Serie/Verk
Aktiv ung
Aktiv ung
Serie/Verk
En kort introduksjon
En kort introduksjon
psykologiske emner og disipliner
Serie/Verk
Kommer
Dermatologi
Sykepleie ved hudsykdom
Bokmål Heftet
Kommer
Håndbok i relasjonelt arbeid
Bokmål Heftet
Kommer
Psykisk helsearbeid
Medborgerskap, menneskerettigheter og økologi
Bokmål Heftet
Kommer
Barn i konfliktsonen
Bokmål Heftet
Kommer
Forståelse av mennesker
Innføring i psykologi for helsefag
Bokmål Heftet
Kommer
Håndbok i forebygging av funksjonssvikt og fall hos hjemmeboende eldre
Bokmål Heftet
Kommer
Hjemmesykepleie
Ansvar, utfordringer og muligheter
Bokmål Heftet
Kommer
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Innføring i treningsfysiologi
Bokmål Heftet
Kommer
Hemmelig kode
Juridisk metode
Bokmål Innbundet
Kommer
Det spesielle ved ledelse i helsetjenestene
- lederroller i endring
Bokmål Heftet
Kommer
Barnevernsledelse for framtiden
Bokmål Heftet
Kommer
Klar for praksisstudier i psykisk helsearbeid
Sykepleiers rolle og ansvar
Bokmål Heftet
Kommer
Snarvei til å lese en kvantitativ forskningsartikkel
Bokmål Heftet
Kommer
Friidrett for ungdom
Innføring i friidrett for unge i alderen 13-17 år
Bokmål Heftet
Kommer
Helsesykepleie i praksis
Bokmål Heftet
Kommer
Oftalmologi
Nordisk lærebok og atlas
Bokmål Innbundet
Kommer
Veiledning
En humanistisk og eksistensiell tilnærming
Flerspråklig Heftet
Kommer
Godt nok og bedre
Kvalitet i psykisk helse- og rustjenester
Bokmål Heftet
Kommer
Kasuistikker i klinisk farmasi
Bokmål Heftet
Kommer
Livet bak tallene
Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre..
Bokmål Heftet
Kommer
Livet bak tallene, e-bok
Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre..
Bokmål E-bok
Kommer
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Hva er psykiatri?
Om fagets grunnlagsspørsmål
Bokmål Heftet
Nyhet
Hva er psykiatri?, e-bok
Om fagets grunnlagsspørsmål
Bokmål E-bok
Nyhet
Deltakelse, e-bok
- et helsefremmende perspektiv
Bokmål E-bok
Nyhet
Deltakelse
- et helsefremmende perspektiv
Bokmål Heftet