Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Samfunnsvitenskap
- 217 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Folkemord og politisk vold
Bokmål Heftet
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
Innføring i samfunnsgeografi
Bokmål Heftet
Kommer
Politikkens allmenngjøring
Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk demokr
Bokmål Heftet
Kommer
Arven etter Skjervheim
Nylesninger for vår tid
Bokmål Heftet
Nyhet
Hva skjer med skolen? 2. utgave
En kunnskapssosiologisk analyse av nyere norsk utdanningspolitikk
Bokmål Heftet
Nyhet
Årsaker til krig, e-bok
En introduksjon til freds- og konfliktvitenskap
Bokmål E-bok
Nyhet
Hva skjer med skolen? 2.utgave, e-bok
En kunnskapssosiologisk analyse av nyere norsk utdanningspolitikk
Bokmål E-bok
Nyhet
Årsaker til krig
En introduksjon til freds- og konfliktvitenskap
Bokmål Heftet
Nyhet
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Nyhet
Rasisme
En innføring
Bokmål Heftet
Interkommunalt samarbeid i Norge, e-bok
Former, funksjoner og effekter
Bokmål E-bok
Interkommunalt samarbeid i Norge
Former, funksjoner og effekter
Bokmål Heftet
Interkommunalt samarbeid i Norge, nettressurs
Former, funksjoner og effekter
Bokmål Digital ressurs
Politiske ideer
Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag
Bokmål Heftet
Politiske ideer, e-bok
Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag
Bokmål E-bok
Norsk byråkrati - kan det bli bedre?
Tekster om arbeidet i regjeringskontorene
Bokmål Innbundet
Norsk byråkrati - kan det bli bedre?, e-bok
Tekster om arbeidet i regjeringskontorene
Bokmål E-bok
Kokebok fra SKUP-kjøkkenet
Om undersøkende journalistikk og metodebruk
Bokmål Heftet
Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering (Open Access)
Bokmål E-bok
Organising and Governing Governmental Institutions (Open Access)
Essays in honour of Dag Ingvar Jacobsen
Engelsk E-bok
Søke sannhet
Etikk og metode for forskere og journalister
Bokmål Heftet
Norsk arbeidsliv mot 2050 (Open Access)
Muligheter og trusler
Bokmål E-bok
Forbrukersosiologi, e-bok
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål E-bok
Hvordan vårt politiske system fungerer, e-bok
Bokmål E-bok
Lær deg Stata, nettressurs
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Digital ressurs
Lær deg Stata
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Heftet
Perspektiver på kommunikasjonsmakt, e-bok
Bokmål E-bok
Sosiologiske anfektelser, e-bok
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål E-bok
Jeg skal bli fengselsbetjent, e-bok
Bokmål E-bok